Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Nov 30, 2022

Dzisiejsza rozmowa to kontynuacja naszego poprzedniego spotkania z Marią Berlińską, w trakcie którego rozmawialiśmy o atmosferze, w jakiej wychowujemy nasze dzieci.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy dziecko czuje się kochane. Co zrobić, żeby dziecko czuło się akceptowane i na co zwrócić uwagę, by zaspokoić potrzeby dziecka, szczególnie w kwestii akceptacji tego, co czuje. Nie wyobrażacie sobie jakie to ważne dla relacji z dziećmi!

Zapraszamy do słuchania!