Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast

Feb 17, 2022

Zapraszamy na rozmowę, w której poruszymy temat znaczenia samotności w małżeństwie. Jaką może mieć wartość?

www.moznainaczej.edu.pl


Feb 9, 2022

Zapraszamy do rozmowy z Agnieszką Suszko na temat trudnościach w czytaniu.

www.moznainaczej.edu.pl


Feb 7, 2022

Posłuchaj artykułu w wersji audio i wejdź po więcej na portal!


W latach 70 tych XX wieku Adele Aldridge dokonała dekonstrukcji słowa historia – wskazując, że  można tę dziedzinę naukową traktować dosłownie jako tylko  his -story. Niejako kontynuacją  dekonstrukcji było  pojawienie  się terminu...


Feb 2, 2022

Zapraszamy do spotkania z Mirkiem Orzechowskim, architektem, akwarelistą, pasjonatem rysunku z natury. W rozmowie dowiemy się, dlaczego zaczął pisać książki, co zmobilizowało go do tego, nie zawsze łatwego, wyzwania. 

www.moznainaczej.edu.pl