Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast

Sep 6, 2021

Posłuchaj artykułu tygodnia na e:mi w wersji audio i wejdź po więcej na portal!

Zobaczyć siebie w lustrze drugiego - o tutoringu w edukacji - https://moznainaczej.edu.pl/zobaczyc-siebie-w-lustrze-drugiego-o-tutoringu-w-edukacji/

www.moznainaczej.edu.pl


May 28, 2021

Posłuchaj artykułu tygodnia na e:mi w wersji audio i wejdź po więcej na portal!

Przejść czy nie przejść na edukację domową? Oto jest pytanie - https://moznainaczej.edu.pl/przejsc-czy-nie-przejsc-na-edukacje-domowa-oto-jest-pytanie/

www.moznainaczej.edu.pl