Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast

Mar 25, 2020

W odcinku opowiadamy o wolnym czasie. Jakie stwarza możliwości? W jakim stopniu może być trudny? Dlaczego powinniśmy głębiej się nad nim zreflektować? Co powoduje, że jest on także jednym z największych wyzwań współczesnego świata?