Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Apr 11, 2022

Za nami kolejna debata portalu Edukacja: można inaczej! Tym razem rozmawiamy o urokach nauczycielstwa, czyli dlaczego fajnie jest być nauczycielem.

Uczestnicy debaty:

  • Paulina Skorupińska, nauczycielka etyki w Liceum im. Reytana, absolwentka Wydziału Filozofii UW, doktorantka na Socjologii UW

  • Justyna Drath, nauczycielka i działaczka społeczna, absolwentka polonistyki i filmoznawstwa UJ, doktorantka IBL PAN, członkini ZNP, uczestniczka Kongresu Ruchów Miejskich

  • Paweł Kacprzak, nauczyciel Edukacji Kosmicznej w szkole podstawowej Turkusowa Wieża w Warszawie, Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Licencjat z Surdopedagogiki, aktualnie w trakcie ostatniego semestru studiów magisterskich

Debatę prowadził Krzysztof Lewenstam, polonista, dziennikarz radiowy, obecnie nauczyciel polskiego i współpracownik naszego portalu.

www.moznainaczej.edu.pl