Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Dec 27, 2019

W odcinku opowiadamy o naszym spotkaniu z metodą Montessori przed 30 laty, o pierwszych wrażeniach, wątpliwościach – no i jak to zwykle w życie bywa, o cudownym zbiegu okoliczności.