Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Mar 4, 2020

W tym odcinku podcastu uSawickich, Ola rozmawia z Marcinem o tym, jaki wpływ na jego życie miało harcerstwo. Czy przygoda i wyzwania, tak charakterystyczne dla tego ruchu, miały znaczenie dla podejmowanych życiowych decyzji, szczególnie związanych z pracą. Czy były realną szkołą umiejętności?