Preview Mode Links will not work in preview mode

Edukacja: można inaczej - podcast


Oct 9, 2020

Tym razem czeka nas rozmowa na bardzo ważny i dość kontrowersyjny temat jakim jest edukacja seksualna. W rozmowie z Pauliną Wawrzyńczyk rozmawialiśmy o tym dlaczego edukacja seksualna wzbudza tyle emocji, o czym właściwie rozmawia się na takich zajęciach. Jakie tematy najbardziej ciekawią uczniów? Kto nie powinien zabierać się do uczenia edukacji seksualnej? Jakie konsekwencje i niebezpieczenistwa wynikają z braku edukacji seksualnej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym odcinku Newschool

Linki do dalszego zgłębiania tematu:

Instagram Pauliny: https://www.instagram.com/paula_sex_ed/

PONTON: https://ponton.org.pl/

sexedpl: https://www.instagram.com/sexedpl/

brook: https://www.brook.org.uk/