Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Mar 11, 2020

Dzisiaj opowiem wam o najmniej oczywistym i najmniej intuicyjnym błędzie systemu edukacji. Jest nim segregacja uczniów według ich daty urodzenia. Czy rzeczywiście środowisko rówieśnicze jest tym najbardziej naturalnym? Jaki wpływ na rozwój kompetencji społecznych uczniów ma segregacja rocznikowa? I najważniejsze, czy istnieją alternatywy dla tego systemu?
Odpowiedzi na powyższe pytania usłyszycie w najnowszym odcinku mojego podcastu Newschool.
Zapraszam wszystkich do słuchania!