Preview Mode Links will not work in preview mode

Edukacja: można inaczej - podcast


May 5, 2020

Część wszystkim! W siódmym odcinku opowiem wam krótko o jednym z większych błędów systemu edukacji jakim jest brak przestrzeni na popełnianie błędów jak i o tym jaki wpływ ma to na rozwój naszej kreatywności.