Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Dec 28, 2020

Milton Friedman, laureat ekonomicznej nagrody Nobla, konsekwentnie twierdził, że  nie istnieje coś takiego, jak darmowe obiady. Po prostu, jego zdaniem,  w gospodarce nie ma niczego za darmo. Dając określone przywileje czy zasiłki jednej grupie, zawsze całe społeczeństwo płaci za to wyższymi podatkami. 

A jednak w Polsce edukacja jest bezpłatna, czy w takim razie Fridman mylił się, bo fakt bezpłatnej edukacji umknął jego uwadze? Zdecydowanie nie, to zdanie jak najbardziej dotyczy również edukacji w naszym kraju. Oczywiście ktoś musi za to zapłacić i płaci.