Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Jul 8, 2022

Nie sposób przecenić znaczenia zmysłu, jakim jest wzrok. Dzięki niemu człowiek otrzymuje aż 90 % informacji o otaczającym go świecie. Jak w takim razie wygląda życie osób niewidomych i słabowidzących, których, jak szacują eksperci, jest około 270 milionów? Czy nowe technologie mogą im jakoś pomóc?

Tyfloedukacja – nowe technologie a niezależność osób z niepełnosprawnością wzroku