Preview Mode Links will not work in preview mode

Edukacja: można inaczej - podcast


Jun 3, 2020

Agnieszka przeczytała w lipcu 2019 "Chrobot" Tomasza Michniewicza, poznała historię szkoły w Mubende, a we wrześniu już tam była.