Preview Mode Links will not work in preview mode

Edukacja: można inaczej - podcast


Jun 25, 2020

Roman Zoń, nauczyciel języka polskiego, egzaminator, dzieli się wnioskami i doświadczeniami wynikającymi z dziesięciu lat spotkań z uczniami edukacji domowej. Opowiada o wielu niezwykłych egzaminach, zachęca i podaje rady jak dobrze przygotować się do całorocznego sprawdzianu wiedzy. Sugeruje co mają zrobić Ci, co ukochali bardziej inne przedmioty niż język polski. Wskazuje kluczowe pomysły pomagające zrozumieć teksty kultury.