Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Jul 24, 2020

Zapraszamy na spotkanie z Kasią Kusińską mamą, historykiem, uczestniczką projektu "Łączka". Kasia opowie nam o refleksjach związanych z uczestnictwem w nietypowej lekcji historii organizowanych przez IPN. Wraz z grupą dzieci uczestniczyła w spotkaniach z historykami, archeologami, genetykami starającymi się dociekać prawdy o tak niedawnej, a tak trudnej przeszłości. Pomimo trudu podejmowanych zagadnień projekt przeprowadzany jest w niezwykle interesujący sposób łącząc wiedzę z przeróżnych dziedzin nauki, jednocześnie zachowując wielką wrażliwość na poruszaną tematykę.