Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Jan 28, 2021

Cały świat zbiera dane, korzystają z nich firmy, korporacje, uczelnie, państwa, instytucje naukowe. Dane są coraz cenniejsze i coraz bardziej chronione. Istnieją potężne rejestry gromadzące informacje o każdym z nas. Przechowywane są w ZUS, instytucjach samorządowych, biurach paszportowych, ministerstwach. A gdyby tak zintegrować te rejestry i dać dostęp, na określonych, danych dla wszystkich jasnych warunkach. Zapraszamy do rozmowy o powstającej realizacji integrującej rejestry danych, z jednym z autorów projektu, dr. Mikołajem Jasińskim.