Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Feb 17, 2021

Zapraszamy na rozmowę o tym co przeszkadza nam prezentacji tego co wiemy. Dlaczego szkoła, klasa, w swoim tradycyjnym wydaniu, nie jest dobrym miejscem do sprawdzania tego, co zapamiętaliśmy.

www.moznainaczej.edu.pl