Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Mar 25, 2021

Rozmowa z profesorem Markiem Kaczmarzykiem o znaczeniu zaufania i relacji rodziców i zespołu nauczycielskiego. O dwóch pozornie wykluczających się potrzebach dziecka, wyzwaniach i bezpieczeństwie.