Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Apr 14, 2021

Zapraszamy na rozmowę o książce napisanej przez profesora Marka Kaczmarzyka. Tym razem nie o neurobiologii, mózgu, szkole. Bardziej osobiście, emocjonalnie, retrospekcyjnie.