Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Jul 8, 2021

Zapraszamy do rozmowy z Agnieszką Kurek Zasacką, pasjonatką metody Montessori, osobą, która od kilkunastu lat prowadzi tą metodą przedszkole i szkołę. 

www.moznainaczej.edu.pl