Preview Mode Links will not work in preview mode

Edukacja: można inaczej - podcast


Dec 15, 2021

Zapraszamy do rozmowy z Pawłem Madalińskim, który opowie nam o swoim zainteresowaniu historią. Dowiemy się, dlaczego stała się jego pasją oraz tego, jak wpłynęła na sposób patrzenia na świat.

www.moznainaczej.edu.pl