Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Sep 24, 2020

Podcast. Jak zostać przewodnikiem wysokogórskim? Zapraszamy do spotkania z Mateuszem Zabłockim, od dziecka marzącym o górach i wspinaczce. Usłyszymy opowieść o motywach jego działania i wyzwaniach jakie przed nim stoją. Dowiemy się co trzeba zrobić, czego się nauczyć, aby wspiąć się na tą wymagająca ścieżkę.