Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast
Jul 24, 2020

Zapraszamy na spotkanie z Kasią Kusińską mamą, historykiem, uczestniczką projektu "Łączka". Kasia opowie nam o refleksjach związanych z uczestnictwem w nietypowej lekcji historii organizowanych przez IPN. Wraz z grupą dzieci uczestniczyła w spotkaniach z historykami, archeologami, genetykami starającymi...


Jul 16, 2020

Wielu z nas miało doświadczenia nauczania on line jako rodzic lub jako nauczyciel. Niektórzy jednak musieli odnaleźć się w obu rolach jednocześnie. O doświadczeniach bycia nauczycielem w szkole zajmującym się swoja klasą via komputer, a jednocześnie mamą ogarniająca swoją własną domowa gromadkę,...