Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast

Jan 28, 2021

Cały świat zbiera dane, korzystają z nich firmy, korporacje, uczelnie, państwa, instytucje naukowe. Dane są coraz cenniejsze i coraz bardziej chronione. Istnieją potężne rejestry gromadzące informacje o każdym z nas. Przechowywane są w ZUS, instytucjach samorządowych, biurach paszportowych, ministerstwach. A...


Jan 24, 2021

https://moznainaczej.edu.pl/nowe-samowychowanie-nie-tylko-seksualne/


Jan 24, 2021

https://moznainaczej.edu.pl/podstawy-przedsiebiorczosci/


Jan 24, 2021

https://moznainaczej.edu.pl/zalozyl-firme-w-liceum-teraz-chodzisz-w-jego-bluzie-rozmowa-z-kuba-stojkiem/


Jan 17, 2021

https://moznainaczej.edu.pl/ruch-to-zycie/