Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast

Mar 25, 2021

Rozmowa z profesorem Markiem Kaczmarzykiem o znaczeniu zaufania i relacji rodziców i zespołu nauczycielskiego. O dwóch pozornie wykluczających się potrzebach dziecka, wyzwaniach i bezpieczeństwie.


Mar 18, 2021

Posłuchaj artykułu tygodnia na e:mi w wersji audio i wejdź po więcej na portal!

Zaorać rankingi szkół - moznainaczej.edu.pl/zaorac-rankingi-szkol

www.moznainaczej.edu.pl


Mar 17, 2021

Zapraszamy do rozmowy o pracowni Pani Basi Szydelskiej. Miejscu - legendzie, w którym pokolenia dzieci i rodziców uczyło się odkrywać, doświadczać i cieszyć się sztuką.


Mar 15, 2021

Czytając tytuł może zrodzić się pytanie – czego nauczyć ma szkoła patrzenia? Czy tylko posługiwania się zmysłem wzroku? Możemy szybko odpowiedzieć na to, ripostując – przecież każdy potrafi patrzeć. Czego zatem dotyczy nasza Szkoła?

https://moznainaczej.edu.pl/szkola-patrzenia/


Mar 11, 2021

Zapraszamy do rozmowy z dr Joanną Pętkowską-Hankel o znaczeniu rysowania i malowania w plenerze.