Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast

Apr 28, 2021

Rozmowa z Olą Sawicką przeprowadzone przez redakcję społeczną radia UKSW, a konkretnie naszą uczennicę Natalię Płońską.


Apr 27, 2021

Posłuchaj artykułu tygodnia na e:mi w wersji audio i wejdź po więcej na portal!

Zapisać się do Edukacji Domowej. O formalnościach i nie tylko - https://moznainaczej.edu.pl/zapisac-sie-do-edukacji-domowej-o-formalnosciach-i-nie-tylko/

www.moznainaczej.edu.pl


Apr 27, 2021

Posłuchaj artykułu tygodnia na e:mi w wersji audio i wejdź po więcej na portal!

Młyn i krzyż - opowieść o spotkaniu z obrazem - https://moznainaczej.edu.pl/mlyn-i-krzyz-opowiesc-o-spotkaniu-z-obrazem/

www.moznainaczej.edu.pl


Apr 27, 2021

Posłuchaj artykułu tygodnia na e:mi w wersji audio i wejdź po więcej na portal!

Pracownia Pani Basi. Przepis na twórcze zajęcia plastyczne - moznainaczej.edu.pl/pracownia-pani-basi-przepis-na-tworcze-zajecia-plastyczne

www.moznainaczej.edu.pl


Apr 22, 2021

Zapraszamy do wysłuchania historii o tym, dlaczego edukacja domowa jest stałym elementem krajobrazu Koszarawy Bystrej.