Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast

Mar 16, 2022

Posłuchaj artykułu w wersji audio i wejdź po więcej na portal!


Mitem założycielskim szkoły, jaką znamy, jest mit merytokracji.

Dlaczego merytokracji? Bo niemal wszyscy – nauczyciele i nauczycielki, uczniowie i uczennice, politycy i polityczki – opowiadamy o edukacji jako o przestrzeni, w której...


Mar 9, 2022

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, w czasie której wymieniamy się refleksjami i doświadczeniami związanymi z egzaminami przeprowadzanymi dla uczniów edukacji domowej, z perspektywy rodzica, ucznia i nauczyciela. 

www.moznainaczej.edu.pl