Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast

Jul 1, 2022

Kto czyta, żyje podwójnie – tak Umberto Eco zapewniał o dobrodziejstwach czytania. W sukurs idą mu psychologowie, wskazując na poznawcze, emocjonalne i społeczne korzyści wynikające z tego doświadczenia/procesu. Wszak dobrze się myśli literaturą, która uczy – jak napisał prof. Ryszard Koziołek –...


Mar 16, 2022

Posłuchaj artykułu w wersji audio i wejdź po więcej na portal!


Mitem założycielskim szkoły, jaką znamy, jest mit merytokracji.

Dlaczego merytokracji? Bo niemal wszyscy – nauczyciele i nauczycielki, uczniowie i uczennice, politycy i polityczki – opowiadamy o edukacji jako o przestrzeni, w której...


Feb 7, 2022

Posłuchaj artykułu w wersji audio i wejdź po więcej na portal!


W latach 70 tych XX wieku Adele Aldridge dokonała dekonstrukcji słowa historia – wskazując, że  można tę dziedzinę naukową traktować dosłownie jako tylko  his -story. Niejako kontynuacją  dekonstrukcji było  pojawienie  się terminu...


Jan 17, 2022

Posłuchaj artykułu w wersji audio i wejdź po więcej na portal!

Jak nauczyłem się uczyć historii?


Dec 6, 2021

Posłuchaj artykułu w wersji audio i wejdź po więcej na portal!

Raz, dwa, trzy... Montessori