Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Mar 15, 2021

Czytając tytuł może zrodzić się pytanie – czego nauczyć ma szkoła patrzenia? Czy tylko posługiwania się zmysłem wzroku? Możemy szybko odpowiedzieć na to, ripostując – przecież każdy potrafi patrzeć. Czego zatem dotyczy nasza Szkoła?

https://moznainaczej.edu.pl/szkola-patrzenia/