Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Mar 11, 2021

Zapraszamy do rozmowy z dr Joanną Pętkowską-Hankel o znaczeniu rysowania i malowania w plenerze.