Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


May 19, 2021

Zapraszamy na opowieść o tym jak ustawić sale do nauki. Może to być klasa, mieszkanie, świetlica. Odpowiednie, przemyślane zaplanowanie takiej przestrzeni może w dużym stopniu na ułatwić naukę nam i naszym podopiecznym.

https://moznainaczej.edu.pl