Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Feb 14, 2020

O tym, jak czas przygotowań do przyjęcia tych Sakramentów przez nasze dzieci, możne stać się pretekstem do odnowy naszego małżeństwa i rodziny opowie Ola Sawicka próbując dzielić się doświadczeniem prowadzenia grup Baranków.