Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Oct 6, 2021

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Krystyną Sulkiewicz, historykiem i pasjonatem historii sztuki, a zarazem egzaminatorem OKE. Świetnym dydaktykiem, cudownie opowiadającym o świecie sztuki. 

www.moznainaczej.edu.pl