Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Oct 20, 2021

Zapraszamy do rozmowy z Kasią Szczotką, prowadzącą szkołę Montessori w Żywcu — Kolebach. Wysłuchamy historii powstania szkoły, trudności i dylematów związanych z tworzeniem zespołu uczniów, nauczycieli i rodziców. 

www.moznainaczej.edu.pl