Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Feb 2, 2022

Zapraszamy do spotkania z Mirkiem Orzechowskim, architektem, akwarelistą, pasjonatem rysunku z natury. W rozmowie dowiemy się, dlaczego zaczął pisać książki, co zmobilizowało go do tego, nie zawsze łatwego, wyzwania. 

www.moznainaczej.edu.pl