Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Dec 27, 2019

W odcinku tym opowiadamy o pomyśle wykorzystania metody Montessori w pracy z licealistami. Nasze przedsięwzięcie nazwaliśmy Montessori Open Space.