Preview Mode Links will not work in preview mode

Edukacja: można inaczej - podcast


Mar 16, 2022

Posłuchaj artykułu w wersji audio i wejdź po więcej na portal!


Mitem założycielskim szkoły, jaką znamy, jest mit merytokracji.

Dlaczego merytokracji? Bo niemal wszyscy – nauczyciele i nauczycielki, uczniowie i uczennice, politycy i polityczki – opowiadamy o edukacji jako o przestrzeni, w której o sukcesie decydują dwa czynniki: ciężka i systematyczna praca oraz wrodzone zdolności. Kto jest pracowity i utalentowany, choćby los poskąpił jego rodzicom zasobów, prędzej czy później posiądzie wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu „wygrać w szkołę”.

Losowanie (w) edukacji