Preview Mode Links will not work in preview mode

edukacja: można inaczej - podcast


Jan 5, 2022

Zapraszamy do rozmowy o przeżywaniu kwarantanny. W odcinku dzielimy się naszymi doświadczeniami, refleksjami, a także wątpliwościami związanymi z naszym przyjmowaniem tej nowej sytuacji.

www.moznainaczej.edu.pl