Preview Mode Links will not work in preview mode

Edukacja: można inaczej - podcast


Mar 9, 2022

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, w czasie której wymieniamy się refleksjami i doświadczeniami związanymi z egzaminami przeprowadzanymi dla uczniów edukacji domowej, z perspektywy rodzica, ucznia i nauczyciela. 

www.moznainaczej.edu.pl