Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast

Jun 9, 2021

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o rozmawianiu o filozofii, zarówno z tymi młodszymi, jak i starszymi. W świat stawiania ważnych pytań i poszukiwania odpowiedzi wprowadzi nas, filozof, Kamil Moroz.


Jun 2, 2021

Zapraszamy do rozmowy z siostrą Beatą Zawiślak o systemie wychowawczym stworzonym przez matkę Urszulę Ledóchowską.


Jun 1, 2021

W wiosenne, deszczowe popołudnie spotkaliśmy się w Żywcu, aby ze sobą porozmawiać, podzielić się doświadczeniem, pomysłami, radościami i trudnościami związanymi z edukowaniem dzieci.

Przy herbacie usiedli rodzice: socjolog, polonista, fizyk- fotograf, ekonomista… Brzmi całkiem poważnie, ale w...