Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast

Mar 1, 2023

W kolejnym odcinku porozmawiamy o upraszczaniu życia, szanowaniu czasu swojego i innych oraz priorytetach.

Jako ludzie często lubimy dodawać do wszystkiego teorie, za dużo myśleć, robić, być w ciągłym działaniu. Potrafimy z rozmów, które można by zamknąć w dwóch zdaniach robić całe wykłady, a z...