Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast

Oct 20, 2021

Zapraszamy do rozmowy z Kasią Szczotką, prowadzącą szkołę Montessori w Żywcu — Kolebach. Wysłuchamy historii powstania szkoły, trudności i dylematów związanych z tworzeniem zespołu uczniów, nauczycieli i rodziców. 

www.moznainaczej.edu.pl


Oct 14, 2021

Zapraszamy do rozmowy z Panią psycholog, prof. Ewą Haman, o rozwoju językowym dzieci. 

www.moznainaczej.edu.pl


Oct 6, 2021

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Krystyną Sulkiewicz, historykiem i pasjonatem historii sztuki, a zarazem egzaminatorem OKE. Świetnym dydaktykiem, cudownie opowiadającym o świecie sztuki. 

www.moznainaczej.edu.pl


Oct 4, 2021

W piękny, sobotni, wrześniowy dzień w Książenicach w Strefie Ruchu podczas Zlotu ED szkoły MMS z Grodziska Mazowieckiego udało nam się zebrać troje interesujących debatantów: Olę Sawicką — nauczycielkę, mamę siedmiorga dzieci uczących się w różnych systemach edukacyjnych i innowatorkę edukacyjną,...