Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Feb 19, 2020

W odcinku ósmym podcastu uSawickich rozmawiamy z profesorem Mirosławem Orzechowskim o znaczeniu praktykowania rysowania z natury. Nasz rozmówca dzieli się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą związaną z przyglądania się szczegółom otaczającego nas świata, opowiada jakie to ma związek z naszym rozwojem.