Preview Mode Links will not work in preview mode

Edukacja: można inaczej - podcast


Dec 17, 2020

Zapraszamy do rozmowy o tym jak zachęcać do czytania. Oczywiście koncentrujemy się na dzieciach, ale nie pomijamy też młodzieży i dorosłych. Dzielimy się rozwiązaniami z doświadczeń szkolnych i rodzinnych.